Ændring i retsplejeloven

I sidste uge blev et forslag om ændring af retsplejeloven fremsat i Folketinget.

I lovforslaget bliver European Patent Attorneys sidestillet med advokater og opnår samme vidneudelukkelse som advokater. Vidneudelukkelsen betyder, at European Patent Attorneys ikke kan blive indkaldt som vidner i retssager, hvor de har givet en part rådgivning eller vurdering om f.eks. patentkrænkelse eller gyldigheden af et patent. Der er tilsvarende regler om klientfortrolighed i vores nabolande, og lovforslaget ligestiller dermed danske patentkonsulenters fortrolighed med kunder, så vi har de samme regler om klientfortrolighed som vores udenlandske kollegaer.

Danske patentkonsulenters klientfortrolighed har ikke tidligere været lovbestemt. Dette betyder, at man i dag i princippet kan indkalde den danske patentkonsulent som vidne i en patentretssag (i Danmark eller i udlandet) og patentkonsulenten kan dermed blive tvunget til at fremlægge fortrolig information om sin kunde i retten. Forslaget om ændring af retsplejeloven vil forhindre at dette kan ske i fremtiden.

Vidneudelukkelsen betyder derfor, at loven kommer til at sikre fortroligheden mellem vores kunder og Patrades patentkonsulenter i forbindelse med patentsager og retssager - både i Danmark og i udlandet. Al den information, viden og kommunikation som udveksles med Patrades kunder i sager omkring patenter, og den rådgivning, som vi giver vores kunder i forbindelse med mulige patentretssager forbliver derfor fortrolig.

Patrade har tidligere sikret fortroligheden for vores kunder i forbindelse med vurderinger af patentkrænkelse og gyldighed af patenter, ved at vores advokater er blevet involveret i denne type sager helt fra starten.

Hvis forslaget vedtages bliver fortroligheden mellem vores kunder og Patrades patentkonsulenter nu “fremtidssikret”.