Apple-sag eksponerer markant problemstilling

Når Apple aktuelt kæmper med et forbud mod at sælge deres iPad i Kina på grund af manglende varemærkerettigheder, er det bare ét eksempel på en markant og tiltagende problemstilling, som stadig flere virksomheder står over for.

Det sker i stor udstrækning, at virksomheder enten – som i Apples tilfælde -forsømmer at sikre sig varemærkerettighederne på verdens største marked, eller at man helt undlader at interessere sig for registrering i Kina – indtil det er for sent.
Kineserne er nemlig lynhurtige til at konstatere den slags forsømmelser hos vestlige mærkevareproducenter, fortæller Patrades afdelingsleder Eva Aaen Skovbo, der er varemærkejurist og specialistforfatter til markedsføringsloven i Karnovs Lovsamling.

”Kineserne overvåger varemærkeansøgninger i andre lande via Internettet. Hvis de konstaterer, at et mærke ikke er registreret i Kina og samtidig vurderer, at indehaveren af varemærket senere kan have interesse i at komme ind på det kinesiske marked, så foretager de en registrering i Kina – både med latinske bogstaver og med kinesiske bogstaver. Efterfølgende kan de så sælge mærket 2 gange til den vestlige virksomhed, når den vil gøre forretning i Kina,” siger Eva Aaen Skovbo.

Hun peger på endnu en faldgruppe nemlig den situation, at en kinesisk producent, der enten samarbejder med en vestlig varemærkeindehaver eller bliver forespurgt om et evt. samarbejde, skynder sig at registrere varemærket i Kina, hvis varemærkeindehaveren ikke selv har gjort det. Derved bindes varemærkeindehaveren til producenten, eller også må varemærkeindehaveren købe sit mærke fri.

”De her problemstillinger er lang mere udbredte i dag end simpel kopiering, som mange fokuserer på. Varemærker er ofte forbundet med enorme beløb til markedsføring, og hvis en virksomhed ikke har styr på sit mærke på verdens største marked, kan resultatet blive, at virksomheden må sælge produktet under et andet - og ikke-markedsført navn, eller købe mærket tilbage for meget store summer. Det sidste vil sandsynligvis ske i sagen med Apples iPad,” fastslår Eva Aaen Skovbo.

Yderligere oplysninger: Afdelingsleder Eva Aaen Skovbo, mobil 28 59 19 50

apple-sag-eksponerer-markant-problemstilling.pdf