Bekæmpelse af online-krænkelser

Kan man med god samvittighed specialisere sig i at ødelægge eksistensgrundlaget for andre virksomheder? Ja, lyder det fra advokatfuldmægtig Nick Lissner fra Patrade. I hvert fald når de pågældende virksomheder baserer deres forretning på at krænke andres rettigheder.

”Der findes en lang række virksomheder – især i udlandet – hvis eneste forretningsgrundlag er at markedsføre og sælge produkter, der krænker andre virksomheders rettigheder. Vi oplever ofte, at deres forretningsgrundlag kan være helt eller delvist baseret på vores kunders brand, know-how eller markedsføring. Når vi slår til, fjerner vi krænkerens forretningsgrundlag og gør dermed forretningen urentabel,” siger Nick Lissner.

Han fortæller, at Patrade samarbejder direkte med 40 af verdens største shoppingportaler og sociale medier om at fjerne krænkende annoncer, produkter og annoncører. De seneste år er der sket en eksplosiv stigning i antallet af krænkelser på nettet. Og siden 2014 har et juridisk specialistteam hos Patrade håndteret online-krænkelser på vegne af en lang række virksomheder. De fjerner mere end 20.000 krænkelser om året, og deres succesrate er på 98 pct. Langt de fleste krænkelser håndteres inden for 1-3 arbejdsdage.

”For vores kunder betyder det, at de ikke behøver at føre omkostningstunge retssager. Det er langt hurtigere og billigere at få fjernet krænkelserne, og vores stærke samarbejde med shoppingportalerne og de sociale medier betyder, at vi kan medvirke til permanent at udelukke krænkerne fra at sælge og markedsføre sig via de pågældende kanaler,” fastslår Nick Lissner.

Han er ikke i tvivl om, at Patrade er den mest specialiserede, danske virksomhed, når det gælder om at fjerne online-krænkelser. Internt har man udviklet effektive IT-værktøjer, der virker på alle krænkelser lige fra legetøj til industrimaskiner.

”Online-krænkelser kan forårsage store tab såvel på brand som på bundlinje. Krænkende annoncer

og produkter kan ikke blot udkonkurrere autentiske produkter, men ligeledes udvande den eneret, som vores kunder har opnået via fx varemærkeregistrering. Derfor bør krænkende annoncer og produkter fjernes så hurtigt som muligt,” påpeger Nick Lissner.

Ifølge Nick Lissner forsøger nogle virksomheder selv at få fjernet de krænkende annoncer eller produkter, men de oplever ofte, at det næsten er umuligt og ganske ressourcekrævende. Krænkerne optræder meget tit anonymt og erstatningskrav kan være umulige at inddrive – særligt hvis krænkeren er lokaliseret i Kina.

”Derfor har vi udviklet denne tidssvarende form for håndhævelse af immaterielle rettigheder – en form, der både er hurtig og billig.”

Han understreger, at hvis kunderne ønsker at være på forkant med nye krænkelser, kan Patrade proaktivt foretage søgninger efter krænkelser på nettet med faste mellemrum, eksempelvis hver måned eller hvert kvartal.

 

FAKTABOKS

Antal annoncer Pris
1 3.500 kr. ekskl. moms
2-10 5.000 kr. ekskl. moms
11-50 8.000 kr. ekskl. moms
+50 Individuelt prisoverslag
(priser mellem 5 – 150 kr. ekskl. Moms pr. annonce)

 

Priserne omfatter dokumenthåndtering i forbindelse med opstart af klageprocessen samt indledende arbejde i forbindelse med klargøring af dokumentation for de rettigheder, der håndhæves.

Søgning efter og klage over krænkelser samt afsluttende rapport og anbefaling er ligeledes indeholdt i prisen.