Besparelser på EU-patent smuldrer

Da danskerne gik til folkeafstemning om den kommende EU-patentdomstol blev virksomhederne stillet store besparelser i udsigt, når de fremover skulle patentere deres opfindelser. Men nu ser det ud til, at besparelserne i mange tilfælde vil være ganske beskedne – og i nogle tilfælde vil det faktisk blive dyrere.

Select Committee of the Administrative Council er den forsamling, der aktuelt arbejder på at fastlægge prisen på det kommende EU-patent. Og komiteens aktuelle forslag til en prisstruktur tegner et dystert billede af et løftebrud, idet fortalerne for EU-patentet og EU-patentdomstolen stillede endda meget store besparelser i udsigt.

Hvis man vælger at patentere i 5 lande, som er det nuværende gennemsnit for hele EU, vil man spare ca. en tredjedel af den nuværende pris. Det svarer til ca. 7.500 kr. om året, hvis patentet er i kraft i 20 år. Vælger virksomhederne at patentere i færre end fem lande, bliver besparelsen reduceret væsentligt, og ønsker man kun, at patentet skal gælde for de tre store markeder Tyskland, England og Frankrig vil et EU-patent være væsentligt dyrere end tilfældet er i dag.

Patrades adm. direktør Leif Nielsen mener, at danske virksomheder har god grund til at føle sig skuffede.

”Vi har hele tiden ment, at besparelserne ville blive væsentlig mindre end dem, der blev stillet i udsigt. Alene af den grund, at landenes regeringer ikke ønsker at give afkald på de indtægter, som patentsystemet giver,” siger Leif Nielsen.

Han har helt tilbage til folkeafstemningen advaret virksomheder om, at de ikke bør løbe nogen risiko ved at vente med deres patentering for at opnå besparelser på det kommende EU-patent. Og han mener fortsat, at ingen bør vente på det nye EU-patent.

”Aktuelt er vi også i den situation, at England skal underskrive, hvis EU-patentet og den tilhørende domstol skal blive en realitet. Og som bekendt er der en risiko for, at England melder sig ud, hvilket vil give en helt ny og meget uvis situation,” fastslår Leif Nielsen.