BREXIT – hvad nu?

 

Nuværende og kommende EU-varemærker og -design

Storbritanniens nej til fortsat medlemskab af EU vil få betydning for indehavere af EU-varemærke- og -designrettigheder. Hverken tidshorisont eller overgangsregler er på plads endnu. Vi ved dog, at det vil blive muligt at udvide både eksisterende og nye EU-varemærke- og -designrettigheder til at omfatte Storbritannien inden for en nærmere fastlagt frist og med bevaring af prioritetsdatoen fra EU-ansøgningen. Vi anbefaler derfor, at man stadig indleverer en EU-ansøgning, selvom man har interesser i Storbritannien medmindre, at Storbritannien er hovedmarkedet. Hvis det er tilfældet, anbefaler vi at supplere med en national indlevering i Storbritannien.

Man skal holde sig for øje at brug af varemærket udelukkende på det britiske marked ikke længere vil blive anset for brug af EU-varemærket, og man risikerer derfor at miste EU-rettigheden, hvis man ikke kan dokumentere, at mærket bruges i andre EU-lande. Bruges registrerede EU-varemærker alene i Storbritannien på nuværende tidspunkt, bør vores juridiske afdeling kontaktes.

 

Nuværende europæiske patenter

For alle de nuværende europæiske patenter, der er udstedt af Den Europæiske Patentmyndighed EPO, er der ingen ændringer.

 

Kommende EU-patenter og EU-patentdomstolen

Der følger nu en usikker fremtid for EU-patentet og den tilhørende EU-patentdomstol, som vi stemte om forrige år. Storbritannien er ét af tre lande, der skulle underskrive aftalen for, at EU-patentdomstolen kunne træde i kraft, og ingen ved nu, hvad der skal ske. Kan man med en simpel ændring skrive Storbritannien ud af aftalen, og så lade den træde i kraft alligevel? Eller skal de øvrige lande i gang med at genforhandle aftalen - og på ny vurdere, om der er behov for nye folkeafstemninger? Ingen ved det lige nu.

 

Vi følger udviklingen

Patrade har stor opmærksomhed på den nuværende situation og vi vil løbende holde vores kunder og samarbejdspartnere orienteret om udviklingen. Hvis du ønsker en nærmere drøftelse, er du velkommen til at kontakte os.