Dårlige vibrationer fra sexlegetøj

En virksomhed er blevet pålagt at betale sine kunder kompensation for – via en app - at have indsamlet oplysninger om deres brug af sexlegetøj.

We Vibe er et varemærke, som er kendt for innovativt sexlegetøj til par, herunder en vibrator, som via en Bluetooth-forbindelse kan styres i en app på brugerens mobiltelefon.

Selskabet bag We Vibe-produkterne, Standard Innovations, er kommet i juridiske problemer som følge af deres bestræbelser på at samle data om de vibrationer, som deres produkter udsender. Det blev opdaget, at Standard Innovations via den tilhørende app indsamlede data om brugen af vibratoren, herunder hvornår vibratoren blev brugt og de anvendte indstillinger for intensiteten af vibrationerne. De indsamlede data blev koblet sammen med brugernes e-mailadresser og opbevaret på Standard Innovations servere i Canada.

To anonyme kvinder valgte at anlægge en sag ved en domstol i Canada med påstand om, at Standard Innovation havde indsamlet personfølsomme data i strid med persondatalovgivningen. Det var kvindernes opfattelse, at Standard Innovations ikke havde indhentet et udtrykkeligt samtykke til via app’en at indsamle og behandle oplysningerne vedrørende brugen af vibratoren.

Retssagen er netop blevet forligt på vilkår om, at Standard Innovations skal betale alle brugere af den pågældende vibrator en kompensation, som sammenlagt svarer til et beløb på ca. 20,5 millioner kroner.

Sagen viser hvor vigtigt det er at indhente et klart og specifikt samtykke, før der indsamles, opbevares og anvendes personoplysninger. I Danmark træder en ny persondataforordning i kraft den 25. maj 2018, i hvilken forbindelse bødeniveauet for overtrædelse af reglerne om behandling af persondata bliver skærpet betydeligt. Forud for denne dato bør alle virksomheder derfor vurdere, om deres behandling af persondata lever op til de nye krav fastsat i forordningen og implementere de eventuelle ændringer, der er nødvendige for at overholde kravene.