Danmark får for lidt ud af sin forskning

Selv om vi i Danmark bruger lige så stor en del af vores BNP på forskning og innovation som både Tyskland og Schweiz, og selv om vi har relativt flere forskere og ingeniører, får vi langt færre patentrettigheder ud af vores penge og bestræbelser.

I Danmark bruger vi hvert år 58 milliarder kroner til forskning og udvikling. Det svarer til 3 pct. af vores BNP og procentsatsen er tæt på at være identisk med den del, som både Tyskland og Schweiz bruger af deres BNP.  Alligevel er vi her i landet kun i stand til at genere 583 patentansøgninger per én million indbyggere, mens Tyskland får 917 patentansøgninger ud af deres indsats og Schweiz opnår 1013 patentansøgninger.

Tallene fremgår af en undersøgelse, som Patrade A/S har gennemført. Undersøgelsen viser desuden, at vi her i landet har markant flere forskere og ingeniører ansat – nemlig 6300 per én million indbyggere. I Tyskland er tallet 4000 og i Schweiz er det 3200.

”Lidt provokende kunne man måske sige, at vi her i landet bruger vores forskningsmidler til at ansætte mange personer, som desværre ikke skaber tilsvarende mange resultater,” siger Mikael T. Christensen, der er European Patent Attorney hos Patrade.

Han mener, at der er behov for at få foretaget en kritisk analyse af, hvorfor Danmark ligger så svagt i forhold til lande, som vi normalt sammenligner os med – bl.a. fordi en del af forskningsmidlerne er offentlige penge, og fordi patentrettigheder samtidig genererer arbejdspladser.

”Vi ved, at patentrettigheder har stor betydning, når forskning og udvikling skal omsættes til forretning og arbejdspladser. En stor EU-undersøgelse har netop vist, at virksomheder med patenter er bedre til at genere arbejdspladser end virksomheder uden patentrettigheder,” fastslår Mikael T. Christensen.

Undersøgelsen, som han henviser til, er baseret på 2,3 mio. europæiske virksomheder, og den viser, at virksomheder med patenter har 6 gange så mange ansatte ift. virksomheder, der ikke ejer patenter. Undersøgelsen er foretaget af Kontoret for Hamonisering i det Indre Marked.

Yderligere oplysninger: Mikael T. Christensen, mobil 53 65 05 00