Du skal rykke nu!

Egentlig burde overskriften være ”Opråb”, da vi har at gøre med en – for de fleste – overset konsekvens af den EU-patentreform, der træder i kraft inden for nær fremtid. Og reformen får sandsynligvis konsekvenser for langt de fleste virksomheder - både de patentaktive og de ikke-patentaktive.

Den oversete konsekvens er, at der fremover vil opstå langt flere krænkelsessager, fordi antallet af patenter forventes at vokse markant i hele EU, ligesom fremtidige retssager ved EU-patentdomstolen (det var den, vi stemte om i 2015) kommer til at foregå i ekspresfart i forhold til det tempo, vi har været vant til fra de danske domstole.

Årsagen til, at antallet af patenter forventes at stige så markant, ligger i selve EU-patentets dna. EU-patentet er et enhedspatent, der kommer til at omfatte alle de lande, der har tilsluttet sig reformen. Det betyder, at hvert enkelt patent bliver udstrakt til en lang række lande, hvor virksomhederne i dag nøjes med at udvælge fem lande i gennemsnit.

Den markante stigning i antallet af EU-patenter i hvert enkelt land vil betyde, at virksomhederne kommer til at agere i et minefelt, når de skal introducere nye produkter på markedet. Uanset om man selv er patentaktiv eller ej, vil der være en langt større risiko end tidligere for, at man kommer til at krænke andres rettigheder.

Og ikke nok med det. Hastigheden hvormed man skal kunne fremlægge dokumentation for, at man ikke har krænket andres rettigheder vil blive speedet op til noget, der end ikke er sammenligneligt med det system, vi kender fra de danske domstole. Fx er der krav om, at man fremfører alle argumenter i sin sag i det første skriftlige indlæg, og man kan risikere svarfrister helt ned til en måned – uden mulighed for at søge om forlængelse.

De virksomheder, der står uden en køreplan for, hvordan de vil gribe den type krænkelsessager an, kan komme i store vanskeligheder, hvis de pludselig bliver bedt om at forsvare sig ved EU-patentdomstolen i Paris, München eller London.

Derfor er det en rigtig god ide for alle virksomheder at rykke nu – at få lagt en plan for, hvordan evt. krænkelsessager skal behandles i virksomheden. Hvem skal tage sig af dem, og hvilke rådgivere kan være nyttige at bruge?