Er patenttroldene på vej til Europa?

Patenttrolde, der spekulerer i at afpresse virksomheder med retssager, er et stort problem i USA, hvor erstatningskravene er skyhøje. Det nye EU-patent kan gøre det attraktivt for troldene at rette blikket mod EU, da retssager ved den kommende EU-patentdomstol formodentligt vil resultere i langt større erstatningskrav, end man er vant til i de enkelte EU-lande. Og det er netop store erstatningskrav, der er hele grundlaget og motivationen for patenttroldenes virke.

Opfindere og innovative virksomheder er ikke alene om at have fokus på patenter. Patenttrolde, der som hovedregel er ikke-praktiserende virksomheder, opkøber patenter, selv om det hverken er deres hensigt at fremstille eller markedsføre den opfindelse, der ligger bag patentet. Deres motiv er til gengæld at true virksomheder, som ofte er sagesløse, med beskyldninger om, at de har krænket det patent, som trolden har opkøbt.

Patentkonsulent Mikael T. Christensen fra Patrade fortæller, at de amerikanske patenttroldes forretningskoncept kort og godt går ud på at købe et patent, finde en virksomhed, der markedsfører et lignende produkt, true med en dyr og langvarig retssag, indgå forlig og afslutningsvist inkassere et betragteligt beløb.

”Ofte ender det i en aftale om, at den sagesløse virksomhed skal betale en licens til patenttrolden, selv om der slet ikke har været tale om en overtrædelse. Men mange virksomheder ønsker hverken at løbe risikoen for at tabe en sag eller at bruge tid på en lang og dyr retssag, og derfor kan det lade sig gøre at inkassere penge på denne – ofte aggressive – forretningsstrategi,” siger Mikael T. Christensen.

Han peger på, at patenttroldene hidtil ikke har haft interesse i at husere på det europæiske marked, fordi man kun har kunnet anlægge sag i ét land ad gangen. Det betyder også, at erstatningskravene er relativt meget mindre end i USA og af den årsag har troldene ikke fattet interesse for Europa endnu. Men med den nye EU-patentdomstol og det nye EU-patent, som vil dække et langt større marked, kan man samtidig føre én sag for alle markederne på én gang. Og det vil alt andet lige få erstatningskravet til at stige.

”Det er selvfølgelig vanskeligt at sige, om vi vil se en udvikling, der ligner den, vi kender fra USA, hvor patenttroldene har udviklet velfungerende virksomheder, der alene beskæftiger sig med at presse andre virksomheder med nogle rettigheder. Men vi ved, der er så store penge i det, at de ofte får advokatvirksomheder til at arbejde for dem ud fra aftaler om no-cure-no-pay. Hvis det lykkes dem at presse penge ud af en virksomhed, får advokaten således en del af gevinsten,” fortæller Mikael T. Christensen.

Han understreger, at et meget vigtigt middel til at reducere risikoen for patenttroldenes pression er at være meget omhyggelig med at undersøge eksisterende rettigheder inden for ens markedsområde, inden man begynder at fremstille eller markedsføre et nyt produkt.