Manglende viden om EU-patentdomstol

Selv personer med kendskab til patenter og patentering føler, at de mangler viden om den EU-patentdomstol, som muligvis bliver sendt til folkeafstemning. Det viser en undersøgelse, som Patent- og varemærkevirksomheden Patrade A/S har foretaget blandt sine patentkunder. 202 danske virksomheder har svaret på spørgeskemaundersøgelsen.

”Vi har spurgt direkte ind i den gruppe af danskere, der absolut må formodes at vide mest. Alligevel udtrykker næsten halvdelen af dem, at de mangler viden for at kunne tage stilling til spørgsmålet om en EU-patentdomsstol. Og jeg mener, det er utopi at forestille sig, at man op til en folkeafstemning kan give danskerne bare en brøkdel af den viden, som vores kunder allerede har,” siger Leif Nielsen, der er adm. direktør i Patrade.

På spørgsmålet om, hvorvidt Patrades kunder føler, at de har viden nok til at tage stilling til spørgsmålet om en EU-patentdomstol svarer 47 pct. således nej, mens 53 pct. svarer ja. Patrade har også spurgt dem om, hvorvidt de mener, at den danske befolkning som helhed er i stand til at tage stilling til EU-patentdomstolen – og her svarer 87,6 pct. nej, mens 12,4 svarer ja.

Leif Nielsen peger på, at fornemmelsen af den manglende viden samtidig er årsagen til, at respondenterne mener, det er en dårlig ide at sende spørgsmålet om EU-patentdomstolen til folkeafstemning. 81,2 pct. har svaret, at de synes det er en dårlig ide, mens kun 18,8 pct. mener det er en god ide. Til gengæld viser undersøgelsen en overvejende positiv holdning til selve EU-patentdomstolen, idet 73,3 pct. regner med at de vil stemme ja, mens kun 5,9 pct. vil stemme nej. Resten - 20,8 pct. – har endnu ikke taget stilling.

”Det er svært at forestille sig en folkeafstemning, der kan handle om noget, som er mere kompliceret end EU-patentdomstolen. Der har allerede været sagt og skrevet mange upræcise og forkerte ting – sandsynligvis ikke af uvilje, men af uvidenhed. Derfor kan det meget nemt ende med, at befolkningen kommer til at gå til folkeafstemning på et uoplyst grundlag, og det er vel næppe meningen med vores demokrati?” spørger Leif Nielsen.

Yderligere oplysninger: Adm. direktør Leif Nielsen, mobil 28 95 85 55

Manglende-viden-om-EU-patentdomstol.pdf