EU-patent og EU-patentdomstolen

”Nej, man kan ikke få patent på et varemærke!”

Patentbranchen oplever ofte, at medierne mangler viden om patenter og varemærker.
Hos Patrade kan vi sagtens forstå, at misforståelser kan finde vej til spalterne. Stoffet ER kompliceret, og kun meget få journalister beskæftiger sig med det jævnligt.

Aktuelt står vi foran en folkeafstemning om EU-patentdomstolen. Vi formoder, at det vil betyde et større fokus på både det kommende EU-patent og den tilhørende EU-patentdomstol, selv om det kun er sidstnævnte, vi skal stemme om.

Der er allerede skrevet en del om begge dele, og desværre har mange artikler været behæftet med fejl og misforståelser. Derfor har vi udarbejdet dette dokument, der forhåbentligt vil bidrage til at eliminere fremtidige fejl og misforståelser.

EU-patent og EU-patentdomstolen