EU-regler for forretningshemmeligheder

Virksomheder i EU får nu mulighed for at gå til domstolene og kræve erstatning, hvis de mener, at deres forretningshemmeligheder er blevet misbrugt. Forretningshemmeligheder har ikke tidligere været harmoniseret i EU, men et nyt direktiv, der er vedtaget af Rådet ultimo maj, bidrager med fælles regler for ulovlig erhvervelse samt brug og videregivelse af forretningshemmeligheder. Mange virksomheder investerer store summer i erhvervelse, udvikling og anvendelse af know-how og oplysninger – også ofte uden, at denne know-how kan beskyttes af immaterielle rettigheder.

Området har ikke tidligere været harmoniseret i EU, og derfor har såvel definitionen af, hvad der betragtes som forretningshemmeligheder og hvordan disse beskyttes og håndhæves været vidt forskelligt reguleret i EU-landene. Med det nye direktiv får alle EU-virksomheder mulighed for at opnå erstatning, hvis medarbejdere eller andre ulovligt har erhvervet, brugt eller videregivet virksomhedens forretningshemmeligheder – uanset hvor i Europa det er foregået. Dog pålægges arbejdstagere ingen restriktioner i deres ansættelseskontrakter - det område er stadig overladt til national lovgivning.

EU-landene har nu to år til at implementere direktivet. Også andre steder i verden er forretningshemmeligheder på dagsordenen. Fx har præsident Obama for nylig fået en lov igennem, der regulerer forretningshemmeligheder i USA.