EU-varemærker bliver billigere

En markant reduktion af prisen på et EU-varemærke og flere værktøjer til at bekæmpe piratprodukter. Det er blot nogle af konsekvenserne af en ny varemærkereform, der forventes at træde i kraft i løbet af maj 2015.

EU-Kommissionen og Rådet blev i sidste uge enige om en aftale, der indebærer en reform af varemærkereglerne i EU. Reformen er den første reform på området efter, at EU- varemærkeregistrering blev en realitet i 1996. Siden da er der kun sket små ændringer i EU-varemærkereglerne, selv om brugen af varemærker har ændret sig markant de seneste 20 år – især på grund af internettet, der har gjort de gældende regler utidssvarende.

Med den nye reform får vi strømlinet medlemslandenes formelle krav og procedurer for varemærker i EU, og vi får desuden en tilretning af Varemærkedirektivet og EU-varemærkeforordningen, således at der ikke længere er inkonsistens mellem reglerne.

De vigtigste ændringer som reformen medfører, er:

- En reduktion af priserne for EU-varemærker på op til 37 % på det officielle gebyr.

- En mere effektiv og harmoniseret registreringsprocedure i alle medlemslandene.

- Præcisering af varemærkers beskyttelsesomfang.

- Flere værktøjer til at bekæmpe piratprodukter.

EU-reformen vil således forbedre forholdene for varemærkeindehaveres nationale og EU varemærker og gøre det mere attraktivt for virksomhederne at registrere deres varemærker i EU.

Reformen træder først endeligt i kraft, når aftalen formelt er vedtaget, og det forventes at ske i løbet af maj 2015. Herefter vil hvert enkelt medlemsland få tre år til at implementere direktivets nye regler, mens forordningens nye regler træder i kraft straks.

Hvis du har spørgsmål – så kontakt varemærkeafdelingen i Patrade A/S.