Facebook er World Wild West

Mange virksomheder overtræder hver eneste dag Markedsføringsloven med deres ageren på Facebook og andre sociale medier. Nogle af virksomhederne overtræder loven på grund af uvidenhed, mens andre bevidst benytter sig af de nuværende anarkistiske tilstande, som skyldes manglende retspraksis og en lovgivning, der er vedtaget før vi sluttede os sammen i sociale netværk.

Patrades afdelingsleder for varemærker og design, Eva Aaen Skovbo, er specialistforfatter til Markedsføringsloven i Karnovs Lovsamling. Hun har nu udarbejdet en ”Do´s and don´ts på Facebook - for virksomheder” for at imødekomme noget af den usikkerhed, der hersker på området.

”Aktuelt er erhvervslivet meget fokuseret på, hvad de markedsføringsmæssigt kan få ud af Facebook og andre sociale medier. Men jeg oplever en markant usikkerhed omkring, hvad der er lovligt, og det holder muligvis nogle virksomheder tilbage for at gå i gang, mens andre risikerer at løbe ind i store bøder på et tidspunkt. Derfor har vi nu forsøgt at udrede, hvad man må og ikke må, når det gælder nogle af de mest almindelige aktiviteter på Facebook,” fortæller Eva Aaen Skovbo.

Hun sammenligner den nuværende situation på de sociale medier med tiden, da piratkopiering på nettet var relativt nyt. Dengang var der i lang tid usikkerhed om, hvad der egentligt var lovligt at downloade, at kopiere og at videregive. Først da nogle krænkede virksomheder og kunstnere begyndte at protestere og anlægge retssager, blev lovgivningen justeret.

Eva Aaen Skovbo forventer, at der i nær fremtid vil blive anlagt nogle retssager, som vil danne retspraksis, ligesom hun peger på, at Forbrugerombudsmanden højst sandsynligt vil gribe ind over for nogle af de værste overtrædelser.

”Facebook er ikke en isoleret ø i det vilde vesten, men en integreret del af vores samfund. Derfor må det nødvendigvis være sådan, at den Markedsføringslov, der gælder andre steder i samfundet, også gælder på Facebook – og med tiden bliver håndhævet, når der sker overtrædelser,” siger Eva Aaen Skovbo.
Yderligere oplysninger: Afdelingsleder Eva Aaen Skovbo, mobil 28 59 19 50

world-wild-west-paa-facebook.pdf