Fødevareproduktion med ultrahøj præcision

En højteknologisk opfindelse, der fuldstændigt kan forandre store dele af vores fødevareproduktion.

”Er der tale om en ny industriel revolution?,” spørger jeg adm. direktør Peter Espersen fra K. M. Rustfri, da han engageret fortæller om mulighederne i det nye Hydract-produkt.

”Nej,” svarer han på vestjysk. Og så er det, man tænker, at det måske godt kan være lidt revolutionerende alligevel.

K. M. Rustfri har med Carlsberg på sidelinjen udviklet et nyt produktionssystem, der meget forenklet går ud på, at man erstatter trykluft med vand.

”I store dele af fødevareindustrien, fx på bryggerier og mejerier, bruger man i dag produktionssystemer, der er baseret på trykluft, når man skal dosere en ingrediens til fødevarer. Men luft kan presses sammen, og er derfor relativt unøjagtigt i forhold til vand, som vores Hydract-produkt anvender,” fortæller Peter Espersen.

Hydract  er en såkaldt aktuator, der kan bevæges op og ned og dermed bruges som åbne- og lukkemekanisme for en ventil, som således kan reguleres med ultrahøj præcision.

”Systemet kan programmeres så det får samme høje præcision som CNC-teknologi, og derfor giver det fødevarevirksomhederne mulighed for at fremstille produkter helt uden kvalitetskontrol. I dag bruger man kun kvalitetskontrol, fordi produktionssystemerne ikke er helt præcise,” siger Peter Espersen.

Carlsberg er det eneste bryggeri i Danmark, der pt. bruger teknologien, og det er også J.C. Jacobsens bryggeriselskab, der har fungeret som testvirksomhed under hele udviklingsprocessen.

”Vi har i alt modtaget ca. 30 mio. kroner fra EU og fra Markedsmodningsfonden til vores udviklingsarbejde, og uden de midler var vi ikke nået hertil i dag. Men det samme kan jeg sige om samarbejdet med Carlsberg, som vi har brugt som sparringspartnere i hele processen.”

Peter Espersen peger på, at Hydract ikke alene garanterer en højere præcision, men også et betydeligt mindre energiforbrug og et langt mindre spild i produktionen.

”Desuden er et produktionsanlæg baseret på Hydract et langt mindre anlæg, end dem vi kender i dag. Vi er vant til at se produktionshaller, men med Hydract kan man producere den samme mængde fødevarer på langt mindre plads,” fastslår Peter Espersen.

Hydract er patenteret af Patrade. Og i nær fremtid vil K. M. Rustfri udskille sine Hydract-aktiviteter i et selvstændigt selskab.