Fokuseret ide- og produktudvikling

Ved I, at patentlitteraturen kan give jer et forspring allerede under ide- og produktudviklingen?

Gennem patentlitteraturen kan I opnå værdifuld indsigt i jeres konkurrenters ageren i markedet og i udviklingen på det tekniske område, der er relevant for netop jeres produkt. Indsigten muliggør, at I kan fokusere jeres udvikling i én retning, så slutproduktet adskiller sig positivt på markedet.

Ved at få kendskab til jeres konkurrenters produktudvikling og overblik over det tekniske felt, sparer I ikke blot udviklingsomkostninger, men får mulighed for at udvikle og genere ideer og produkter på et oplyst grundlag.

Før eller sideløbende med jeres produktudvikling, kan Patrade tilbyde jer et sådant kendskab og overblik for et beløb, der meget hurtigt kan være sparet eller tjent ind. På kort tid kan vi konstatere, om I distancerer jer fra konkurrenterne, og om I eller de kan risikere at krænke hinandens rettigheder. Vi kører et sommertilbud, hvor vi kan tilbyde to typer af overblik:

  • Sammen med jer kan en af vores patentkonsulenter foretage en søgning i patentlitteraturen og finde de patentskrifter, som I kan bruge i jeres produkt- eller ideudvikling. Søgningen med indledende møde vil tage ca. 2-3 timer i Patrades lokaler i Aarhus, København, Aalborg eller over Skype.  
  • Pris kr. 2.000
  • Vi kan også tilbyde en nyhedsscreening, hvor vi afsøger patentlitteraturen for den teknik, der kommer tættest på jeres opfindelse. I vil modtage en rapport med en oversigt over relevante patentskrifter. Rapporten vil kort fremhæve, hvilke elementer i de enkelte patentskrifter, vi vurderer som væsentlige i forhold til jeres opfindelse.
  • Pris kr. 6-10.000 – afhængigt af opfindelsens karakter. Prisen aftales på forhånd.

For begge typer søgninger vil vi foretage en vurdering og kun præsentere jer for relevante patentskrifter. I vil således ikke drukne i et hav af patentskrifter, som I selv skal vurdere.  

Kontakt os, hvis I vil høre mere om mulighederne for at få indsigt og overblik på jeres tekniske felt. Vores patentkonsulenter har stor teknisk indsigt indenfor en bred vifte af fagområder, og de har tidligere arbejdet med forskning, innovation og/eller industriel produktion, ligesom flere har været ansat hos patentmyndighederne.

Dette sommertilbud gælder frem til 1. september 2017.