Forbindelser kan skabe merværdi

Vi er 7 milliarder mennesker på kloden, og eksperter vurderer, at der findes ca. 50 milliarder produkter, der er smarte nok til at kunne blive forbundet med hinanden. Med de mange nye forbindelser opstår der en forbindelsesøkonomi, og licensering af rettigheder er således mere aktuel end nogensinde før.

Teamleder og patentkonsulent Poul Erik Bak fra Patrade har netop deltaget i en konference i det internationale netværk LES International (Licencing Executive Society). Her stod det klart, at der er et kæmpe potentiale i at kunne se og finde tekniske løsninger, der kan forbinde de smarte produkter med hinanden.

”Med den myriade af muligheder, der findes, er det vigtigere end nogensinde før, at virksomhederne får den rette rådgivning. Det kræver rådgivere med forskellige tekniske kundskaber, hvis man vil finde den mest effektive måde at forbinde de smarte produkter på. Men samtidig skal rådgiverne have indsigt i, hvilke forretningsmæssige og strategiske muligheder, der ligger i licensering,” siger Poul Erik Bak.

Han påpeger, at der er tale om et komplekst samspil mellem tekniske muligheder og muligheden for at skabe merværdi i sin forretning via licensaftaler.  Og han understreger, at det ikke blot er på IT-området, men også inden for andre brancher – fx energibranchen – man taler om ”The internet of everything”.

”Det er min forventning, at forbindelsesøkonomien vil vokse meget hurtigt i de kommende år. Lige nu ser vi kun begyndelsen, hvor de smarte produkter så småt er ved at blive forbundet. Allerede nu leverer disse forbindelser en overvældende mænge af data (BIG DATA), der så igen giver anledning til nye ydelser og nye produkter,” siger Poul Erik Bak.

Han mener, at videndeling i netværk er nødvendigt for at teste og udvikle produkter og ydelser, der skal indgå i nye forbindelser. De virksomheder, der deltager i netværket, må som en del af samarbejdet redegøre for deres baggrundsviden, som ofte kan dokumenteres i form af en indleveret patentansøgning.

”Markedsanalyser viser allerede nu en udveksling af IPR på kryds og tværs i form af samarbejds- og licensaftaler. Der er således ingen tvivl om at for kommercielt succesfulde virksomheder, så er IPR en valuta, der aktivt benyttes for at sikre sig en plads ved bordet eller i puljen af produkter, der i samspil giver merværdi,” lyder det fra Poul Erik Bak, der understreger, at et produkt således kan have værdi alene i form af en rettighed.