Fremgang – i en presset branche

En brancheanalyse viser, at patentbranchens indtjening kun er vokset med beskedne 0,5 pct. i de seneste tre år. I samme periode har patent- og varemærkevirksomheden Patrade realiseret en vækst i indtjeningen (bruttofortjenesten) på 21,5 pct.

De 21,5 pct. er et udtryk for, at Patrade har haft fremgang i indtjeningen i alle årene under finanskrisen, hvorimod resultatet hos mange konkurrenter i samme periode har været præget af de pressede økonomiske konjunkturer.

I regnskabsåret 2010/11 lykkedes det Patrade at realisere en stigning i bruttofortjenesten på 4 pct. svarende til 29,5 mio. kr., mens brancheanalysen, der er baseret på 21 patentbureauer, viser en samlet tilbagegang i det seneste regnskabsår. Analysen er udarbejdet i oktober 2011.

Patrades resultat før skat steg i året 2010/11 med hele 14 pct. fra 3,2 mio. kr. sidste år til 3,7 mio. kr. i år.

Adm. direktør Leif Nielsen fra Patrade forklarer virksomhedens positive udvikling med, at Patrade under hele krisen har fortsat med at investere markant i uddannelse af medarbejdere.

”Kompetencer er nutidens maskinolie. Medarbejdere i videnstunge virksomheder fungerer bedre, når de oplever, at de konstant tilegner sig nye kompetencer. Og i forhold til vores kunder, er det ikke bare en fordel men en nødvendighed, at vi konstant er opdaterede og specialiserede inden for beskyttelse af immaterielle rettigheder,” siger Leif Nielsen.

Yderligere oplysninger: Adm. direktør Leif Nielsen, mobil 28 95 85 55

Fremgang-i-en-presset-branche.pdf