Håndhævelse virker i Kina

Hidtil har det været svært for udenlandske virksomheder at vinde retssager i Kina, når de følte sig krænket af kopister. Men 87 pct. af de udenlandske virksomheder, der har anlagt en sag inden for det seneste år, har faktisk fået medhold. En af årsagerne er, at man for godt et år siden etablerede tre særlige domstole med speciale i immaterielle rettigheder i Shanghai, Beijing og Guangzhou. Det seneste år er der i hele Kina anlagt 1716 retssager, hvor en udenlandsk virksomhed var involveret. Ca. 1500 af de sager er faldet ud til fordel for de udenlandske virksomheder.

Patrade samarbejder med Chofn Intellectual Property, der er en af Kinas største patent- og varemærkevirksomheder. Ifølge virksomhedens managing partner Stephen Yang er der sket betydelige fremskridt siden etableringen af de tre særlige domstole, som alle har fagligt kompetente dommere med speciale i immaterielle rettigheder. Etableringen af de nye domstole er motiveret af et ønske om både kortere behandlingstid og mere acceptable priser.

”Hvis en udenlandsk virksomhed aktuelt er part i en retssag, ligger behandlingstiden typisk på 9-12 måneder, og hvis sagen ankes til domstolens anden instans tager det ca. 6-9 måneder at få sagen behandlet der. Det er dog stadig lidt længere tid, end hvis der var tale om to kinesiske virksomheder,” fortæller Stephen Yang.

Hans erfaring er, at retssager ved domstolens første instans i øjeblikket typisk koster de udenlandske virksomheder mellem 30 – 75.000 US$, mens prisen gennemsnitligt beløber sig til 15-50.000 US$, hvis man vælger også at få sin sag prøvet ved anden instans.

Mikael Tranekær Christensen, der er patentkonsulent i Patrade, mener, at de nye domstole og den erfaring, man nu har fået med dem, skaber et helt andet og langt mere attraktivt grundlag for at ansøge om og forfølge sine rettigheder i Kina.

”Tidligere har det næsten været umuligt at komme igennem, og den gængse opfattelse var da også, at det ikke kunne betale sig at gøre noget ved krænkelser. Det har også afholdt mange fra at registrere rettigheder i Kina. Men nu ser vi tydelige tegn på, at det går den rigtige vej,” siger Mikael T. Christensen.