Har du en aftale med dine konkurrenter?

Det kan være fristende at indgå aftaler med sine konkurrenter og på den måde forsøge at styre de frie markedskræfter. Men det er ulovligt - i langt de fleste tilfælde.

Advokat Eva Aaen Skovbo fra Patrade Legal peger på, at Konkurrencelovens § 6 betyder, at du overskrider loven, hvis du og en eller flere af dine konkurrenter fx fastsætter aftaler om købs- eller salgspriser, opdeling af markedet eller fastsætter bindende videresalgspriser. Desuden er der nu faldet dom i en sag, som hidtil har været uafklaret – nemlig i spørgsmålet om, hvorvidt en aftale mellem konkurrenter om fælles boykot af en spiller på markedet er lovlig. Og det viste sig ikke at være tilfældet:

Fem af landets større ejendomsmæglerkæder har modtaget en bøde på samlet 12. mio. kr. for brud på konkurrenceloven. De har været enige om at boykotte boligportalen Boliga.dk. Denne portal er den første, der offentliggør prisudvikling, endelige salgspriser og liggetider for de enkelte ejendomme – oplysninger, som de fem kæder ikke ønskede offentliggjort. Derfor indgik de en aftale om ikke at stille billeder af de ejendomme, de havde til salg, til rådighed for Boliga.dk – også for at beskytte en anden portal – boligsiden.dk, som parterne arbejdede sammen om.

”Dette viste sig at være i strid med konkurrencelovens bestemmelse om samordnet praksis.  Sagen er temmelig alvorlig og bøden er forholdsvis høj i forhold til det, vi tidligere har set, selvom bøden er udmålt efter de gamle regler” siger Eva Aaen Skovbo.

Beskyttelseshensynet til forbrugerne er betydeligt, og der er brug for en høj grad af gennemsigtighed på ejendomsmarkedet.  Det er den første afgørelse, der foreligger om aftaler om boykot.

”Afgørelsen betyder, at vi nu kan konkludere, at i sager med et højt beskyttelseshensyn udmåles der betydelige bøder ved overtrædelse af reglerne om samordnet praksis ved aftaler om boykot” fastslår Eva Aaen Skovbo.

To af de fem ejendomsmæglerkæder har nægtet at vedtage bøden, så Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og international Kriminalitet (SØIK) rejser nu en straffesag imod de to kæder.