Har du styr på din risiko?

Af adm. direktør Leif Nielsen

Hvis du kan svare ”ja” til ovenstående er du i mindretal. En undersøgelse blandt 200 danske virksomheder viser nemlig, at to ud af tre virksomheder ikke har overblik over deres risici, og at fire ud af fem virksomheder mangler en plan for håndtering af kriser.

Jeg er medlem af erhvervsorganisationen Ejerlederne, der for nylig har gennemført undersøgelsen, som er tankevækkende, men alligevel ikke så overraskende. For det ligger vel dybt i os alle sammen som en psykologisk mekanisme, at det dér med uheld og andre kedelige hændelser – det rammer nok naboen, men ikke mig?

Alligevel viser undersøgelsen, at ledelserne og bestyrelserne i ni ud af ti virksomheder godt nok har drøftet risici inden for det seneste år. Men langt de fleste (80 pct.) har desværre bare ikke fået gjort noget ved det.

De områder, hvor virksomhederne vurderer, at de har det bedste overblik over ricisi er inden for finansiering, IT, organisation og produkter/ydelser. Desværre viser undersøgelsen også, at kun de færreste virksomheder har overblik over deres risici, når det gælder patent- og produktbeskyttelse.

Det svarer meget godt til, hvad jeg ofte oplever i min dagligdag. Nogle virksomheder reagerer desværre først, når skaden er sket – når fx et produkt, et design eller et varemærke er blevet kopieret. Eller når man som virksomhed pludselig bliver anklaget for at have krænket en anden virksomhed med det produkt, man netop har lanceret i ind- eller udland.

Et produkt, der er investeret adskillige udviklingstimer og udviklingskroner i, kan pludselig fremstå som en fejlslagen investering, fordi man har undervurderet sandsynligheden for at blive kopieret og konsekvensen af, at andre pludselig kan levere et tilsvarende – eller bedre – produkt.  

Jeg vil gerne advare mod at betragte risikoledelse og krisehåndtering inden for rettighedsområdet som en ad hoc opgave, man kan løse, når krisen er indtruffet. Det er en alt for defensiv tilgang, der kan blive usædvanlig dyr at rette op på – hvis det overhovedet kan lade sig gøre.

Derfor vil jeg foreslå, at alle, der arbejder med udvikling af nye produkter, gør det til en del af deres udviklingsarbejde at sikre rettighederne proaktivt. En rettighedsstrategi og en tilhørende handlingsplan er et værn, der kan minimere risici og dermed skabe større stabilitet.