Hønseavler Tidende – et alternativ til patent

Når en virksomhed har opfundet et nyt produkt, er den første tanke ofte, at virksomheden bør tage patent på produktet. Men en alternativ og langt billigere løsning er at offentliggøre en artikel om opfindelsen i et trykt medie. Dermed sikrer man, at en konkurrerende virksomhed ikke opnår rettighederne til opfindelsen via et patent og dermed opbygger et bolværk om produktet.

”Hvis der først er sket en offentliggørelse, udelukker det naturligvis patentering – også for den virksomhed, der har gjort og offentliggjort opfindelsen. Men der kan være flere strategiske grunde til, at en virksomhed fravælger patentering. Det kan fx være et produkt, som ligger udenfor virksomhedens kerneforretning, eller der kan være tvivl om, hvorvidt virksomheden kan kommercialisere produktet i tilstrækkeligt omfang,” fortæller adm. direktør Leif Nielsen fra Patrade A/S.

Han oplever, at det kan være nok for en virksomhed at bevare sit råderum til at fremstille og markedsføre produktet, mens det at have eneret på markedet er af mindre betydning.

Hvor man vælger at offentliggøre sin opfindelse er ikke så afgørende. Det kan være i et dagblad, et fagblad eller en ugeavis. Det eneste krav er, at man altid skal kunne finde tilbage til det pågældende medie og kunne dokumentere offentliggørelsen.

Leif Nielsen fortæller, at den form for offentliggørelse er udbredt i USA, hvor man har sat det i system ved, at der løbende udkommer hele bøger med artikler om opfindelser, som således ikke kan patenteres – hverken af opfinderen eller dennes konkurrenter.

På HI 09 fortæller patentkonsulent og partner Henrik Pedersen fra Patrade om mulighederne og fordelene ved at offentliggøre frem for at patentere. Hans foredrag ”Hønseavler Tidende – et alternativ til patent” kan høres på messen, torsdag d. 3. september kl. 14.30.

Yderligere oplysninger: Adm. direktør Leif Nielsen, Patrade A/S, mobil 28 95 85 55

Hønseavler Tidende - et alternativ til patent.pdf