Hvad nu SKYPE?

Af Charlotte Rask Boddum, LL.M, Partner Patrade A/S

Selv om to velkendte varemærker har haft fredelig sameksistens i en årrække, har EU-domstolens første instans vurderet, at SKYPE er forveksleligt med SKY. En spændende sag, der understreger vigtigheden af at få registeret sit varemærke i tide. Afgørelsen giver desuden nyttig viden om, hvordan spørgsmålene om særpræg og sameksistens har indflydelse på vurderingen af risikoen for forveksling.

Den 5. maj 2015 afsagde EU-domstolen en dom i sagen om varemærket SKYPE. Sagen begyndte allerede i 2003, da det britiske TV-selskab Sky plc ansøgte om EU-varemærkeregistrering af varemærket SKY. Kun få måneder senere i august 2003 blev SKYPE introduceret på markedet. SKYPE blev så stor en succes, at det kun et par år senere, i september 2005, blev købt af eBay for $2.6 milliarder.

I 2005 ansøgte SKYPE om EU-varemærkeregistrering for audiovisuelle varer, telefoni og fotografi samt varer og edb-tjenester vedrørende software eller til skabelse eller hosting af hjemmesider. I 2005/6 nedlagede Sky plc indsigelse mod denne ansøgning med påberåbelse af forvekslelighed mellem mærkerne SKY and SKYPE.

I 2011 blev SKYPE solgt til Microsoft for $8.5 milliarder til trods for den verserende indsigelsessag i Europa. I 2012 og 2013 fastslog og fastholdt den europæiske varemærkemyndighed, OHIM, at der foreligger en forvekslingsrisiko mellem SKYPE og SKY på baggrund af mærkernes grad af visuel, fonetisk og begrebsmæssig lighed. SKYPE appellerede afgørelsen til domstolen.

Retten afslog SKYPES appel og begrunde blandt det blandt andet med, at udtalen af vokalen "y" ikke er kortere i ordet "SKYPE", end det er i ordet "SKY" (som påstået af SKYPE), hvilket betyder, at de relevante mærker forblev "lignende". Ordet "SKY" indgår i dets helhed i ordet "SKYPE", og vil blive identificeret af den relevante kundekreds, uanset af »pe« ikke har nogen specifik betydning.

Herudover forkastede retten argumentet om, at den takkede kant, i form af en SKY-boble i SKYPE-logoet, påvirkede graden af visuel, fonetisk og begrebsmæssig lighed. Retten mente derimod, at netop logoet forstærkede forvekslingsrisikoen mellem SKYPE og SKY.

Retten forkastede også, at den fredelige sameksistens, der har eksisteret siden lanceringen af SKYPE og SKY, reducerer risikoen for forveksling.

Det forventes, at afgørelsen ankes til EU-domstolens anden instans i betragtningen af værdien af SKYPE-logoet. Hos Patrade vil vi følge med i denne interessante sags udvikling om selve hjertet i en forvekslelighedsvurdering.