IP-rettigheder øger indtjeningen

Spørgsmålet er, om du har lyst til at øge din indtjening per medarbejder og se din virksomhed vokse sig større og stærkere? Hvis svaret er ”ja”, skal du sikre dine produkter med patenter samt varemærke- og designbeskyttelse.

Så enkelt kan det siges, når man ser på hovedkonklusionen i en omfattende EU-undersøgelse, der er gennemført af Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (OHIM). Undersøgelsen viser, at virksomheder, der ejer IP-rettigheder, har 29 pct. højere indtjening per medarbejder, seks gange så mange ansatte og op til 20 pct. højere lønninger i forhold til virksomheder, der ikke ejer IP-rettigheder.

Og man er gået ganske grundigt til værks, idet undersøgelsen er baseret på data fra mere end 2,3 millioner europæiske virksomheder, der ejer patenter samt varemærke- og designrettigheder på både nationalt og EU-niveau.

Hvis man kigger nærmere på, hvilke virksomhedstyper, der ejer IP-rettigheder, viser undersøgelsen, at det kun er en beskeden andel af de små og mellemstore virksomheder, der har beskyttet deres produkter eller varemærker. Man kunne således stille sig selv det spørgsmål, om de store virksomheder er blevet store og har sikret sig en god indtjening på grund af deres IP-rettigheder eller om det er et udtryk for, at IP-rettigheder primært er interessante for store virksomheder?

Undersøgelsen besvarer rent faktisk det spørgsmål, idet den viser, at de små og mellemstore virksomheder med sådanne rettigheder har næsten 32 pct. højere indtjening per ansat end små og mellemstore virksomheder uden den type rettigheder. Altså væsentlige bedre økonomiske resultater i virksomheder med IP-rettigheder – også når der er tale om små og mellemstore virksomheder. Desuden viser de 32 pct., at det er mindst lige så attraktivt for små og mellemstore virksomheder at beskytte sine produkter og varemærker, som det er for store virksomheder. (Små og mellemstore virksomheder er i undersøgelsen defineret som virksomheder, der beskæftiger under 250 personer og har en årlig omsætning på mindre end 50 mio. Euro.)

Den europæiske undersøgelse bekræfter i høj grad tallene i en rapport, som Danmarks Statistik har udarbejdet på baggrund af danske virksomheders IP-aktiviteter i perioden 2006-2012. Her kan man konstatere, at de tre pct. af alle danske virksomheder, der ejer IP-rettigheder, står for 41 pct. af den samlede omsætning i dansk erhvervsliv og har 38 pct. af alle danske lønmodtagere på lønningslisten.