IPR-aktive virksomheder klarer sig bedst

Hvis man måler på parametre som omsætning, beskæftigelse, værditilvækst og produktudvikling, så klarer IPR-aktive virksomheder sig bedre end virksomheder, der ikke arbejder med immaterielle rettigheder.

Det viser en rapport, som Danmarks Statistik har udarbejdet for nylig. Rapporten bærer titlen ”Innovation og forskning 2014”, og dens baggrundsmateriale bygger bl.a. på danske virksomheders aktiviteter på IPR-området i perioden 2006-2012.

I den analyserede periode var det kun 3 pct. af de danske virksomheder, der var IPR-aktive – dvs. at de i perioden søgte om og fik godkendt immaterielle rettigheder som fx patenter, designbeskyttelse og varemærkeregistrering. De 3 pct. virker måske ikke imponerende i antal, men til gengæld realiserede de tilsammen ikke mindre end 41 pct. af den samlede omsætning i dansk erhvervsliv.

Hvis man ser på, hvor stor en del af arbejdskraften, der i perioden var ansat i de IPR-aktive virksomheder, viser det sig, at 38 pct. af alle beskæftigede i Danmark arbejdede på de 3 pct. af virksomhederne, der var IPR-aktive. De IPR-aktives andel af beskæftigelsen var størst inden for områderne energi/miljø og medico/sundhed.

Beskæftigelsestallene fortæller os noget om, at de IPR-aktive virksomheder typisk er virksomheder med mange medarbejdere. Statistikken viser da også, at i store virksomheder med over 250 ansatte var næsten 3 ud af 4 virksomheder IPR-aktive, mens det i virksomheder med under 10 ansatte kun var 1 ud af 11, der opnåede at få nye immaterielle rettigheder i perioden fra 2006 til 2012.

Rapporten afslører også, at forskningsaktive virksomheder i langt højere grad er i stand til at øge deres værditilvækst end ikke-forskningsaktive virksomheder. Værditilvæksten i de virksomheder, der udførte kontinuerlig forskning og udvikling, steg med 13 pct. fra 2009 til 2012, hvor vi skal huske, at finanskrisen kradsede i alle hjørner af erhvervslivet. Det gik da også ud over de virksomheder, der ikke udførte kontinuerlig forskning og udvikling, idet de havde en negativ vækst på minus 1 pct. i perioden.

Ud af tallene kan man konkludere, at forskningen også fører noget meget konkret med sig, idet de forskningsaktive virksomheder i langt højere grad end andre virksomheder introducerede nye produkter. Forskellen er markant – blandt de forskningsaktive kom 63 pct. af virksomhederne med nye produkter, mens tallet kun var 14 pct. blandt de virksomheder, der ikke forsker.