Kan dit varemærke høres, ses eller duftes?

EU-varemærkeretten er under forandring. Den største ændring, nemlig opgivelsen af kravet om, at EU-varemærker skal kunne gengives grafisk, bringer helt nye muligheder for varemærkeregistreringer.  Vores tanker om, hvad der reelt er et varemærke har fået videre rammer, og utraditionelle varemærker vil være lettere at registrere.

Det kan fx være lyde, farver, former, bevægelser, men fx også dufte og smage. Når kravet om grafisk gengivelse opgives, betyder det, at den forhåndenværende teknologi kan tages i brug, når et varemærke skal registreres - fx en lydfil ved registrering i lydmærker i stedet for noder. Ligeledes vil et videoklip blive accepteret for bevægelige mærker.  Hvem ved, hvilke muligheder fremtiden bringer for fx smage og duftmærker?

Den 1. oktober træder de sidste ændringer af EU-varemærkeretten i kraft.