STÆRK PROFIL:

International virksomhed

Patrade er en internationalt orienteret IPR-virksomhed, der sikrer enkeltpersoners og virksomheders immaterielle rettigheder.

Patrade vil med sin konkurrencedygtige profil sikre såvel danske som internationale kunder gunstige positioner på deres respektive markeder

Beskyt innovation

Hos Patrade arbejder vi med beskyttelse af opfindelser, ideer, design og varemærker.
Forretningskendetegn, opfindelser og andre immaterielle rettigheder (IPR) kan nemlig beskyttes mod plagiering og misbrug.

Hårdt arbejde bag innovation

For mange virksomheder og innovatører ligger der års hårdt arbejde og betydelige investeringer bag udviklingen af et produkt, et varemærke eller et design. Derfor betaler det sig at agere proaktivt og fastholde den værdi, som ideer, innovation og rettigheder udgør.

Ikke mindst i et konkurrencepræget, globalt marked er beskyttelsen af nytænkning afgørende for konkurrencekraft og vækst. Hos Patrade fokuserer vi målrettet på at understøtte vores klienters forretning ved hjælp af patent- og varemærkebeskyttelse.

Vore erfarne specialister inden for varemærker, design og patenter yder rådgivning i alle faser af forløbet fra den indledende ansøgning over videreførelser i udlandet til opretholdelse og forsvar af rettigheder i hele deres løbetid. Vi tilbyder også hjælp til at udarbejde licenskontrakter samt overvågning af IPR.

SENESTE NYT