Det lille patent

Brugsmodel-beskyttelsen – også kaldet ’det lille patent’ - er beregnet til opfindelser, der er knap så skelsættende som dem, man patenterer.

For at få en opfindelse beskyttet som brugsmodel er kravene til opfindelseshøjde mindre end for patent. Samtidig kan brugsmodelbeskyttelsen maksimalt gælde i 10 år.

En brugsmodelbeskyttelse omfatter det eller de tekniske principper, der er grundlaget for en opfindelse, samt en eller flere udførelser af opfindelsen.

Hvad kan brugsmodelbeskyttes?

En brugsmodelbeskyttelse kan omfatte en maskine eller et produkt. Frembringelsen skal være ny efter samme strenge vurdering, som lægges til grund for en patentbeskyttelse. Hertil kommer den subjektive vurdering af, hvorvidt frembringelsen adskiller sig tydeligt fra, hvad der er kendt i forvejen og/eller om det er åbenbart for en fagmand, se afsnittet vedr. opfindelseshøjde i info om patent.

Patent eller brugsmodel?

Når man skal beslutte, om man skal søge patent eller brugsmodel, er det vigtigt at kende forskellene. Generelt er kravene til opfindelseshøjde strengere for patentansøgninger. Fremstillingsmetoder, fremgangsmåder og processer kan ikke beskyttes ved brugsmodelbeskyttelse. Løbetiden for en brugsmodel er 10 år, hvor den for patenter er op til 20 år.

Hvordan opnås brugsmodelregistrering?

Beskyttelse opnås ved indlevering af en ansøgning. Ved indleveringen kan der vælges mellem registrering både med og uden prøvning. Ved prøvning undersøger Patent- og Varemærkestyrelsen, om ansøgningen opfylder dels de formmæssige krav, dels de mere substantielle krav ifølge brugsmodelloven. Når/hvis ansøgningen opfylder kravene, og afgiften er betalt, udstedes brugsmodellen. I tilfælde af uprøvede brugsmodeller kan tredjemand når som helst begære prøvning og eventuel udslettelse.

Hvor længe varer registreringen?

En brugsmodel kan løbe i op til 10 år. Ved første indlevering opnås tillige en prioritetsret. Denne ret kan benyttes inden for 12 måneder til videreførelse af en tilsvarende ansøgning i udlandet. I lande, hvor der ikke findes muligheder for brugsmodelbeskyttelse eller af andre grunde, kan brugsmodellen videreføres som en patentansøgning, hvorved sagsbehandlingen bliver underlagt de gældende patentlove.

Hvordan får man en international brugsmodelbeskyttelse?

Der kan søges om brugsmodelbeskyttelse direkte i de lande, hvor man ønsker det. Der findes dog ikke mulighed for brugsmodelbeskyttelse i alle lande, ligesom der ikke eksisterer internationale brugsmodelbeskyttelsessystemer, som det er tilfældet for patenter.

Hvordan kan Patrade hjælpe?

Udgangspunktet for en effektiv beskyttelse er, at man vælger den korrekte beskyttelsesform. Patrade rådgiver i valg ud fra opfindelsens/frembringelsens art og ansøgerens baggrund. Vi forestår udarbejdelsen, indleveringen og i det hele taget hele sagsbehandlingen frem til registrering ved myndighederne i tæt kontakt med ansøgeren.
I de enkelte tilfælde, hvor retten skal håndhæves, står vi selvfølgelig også til rådighed, hvad enten der er tale om en licensaftale eller en retstvist. Vi trækker på vores mangeårige erfaring og formidler juraen i let forståelig form til ansøgeren, så de rigtige beslutninger kan tages. Omvendt yder vi også gerne assistance i forbindelse med udslettelse af eventuelle rettigheder, der (uretmæssigt) kan forhindre udvikling og salg