Noget nyt og individuelt

ContentImage3

Designbeskyttelse vedrører et produkts udseende eller formgivning eller en del heraf. Designbeskyttelse forudsætter, at designet er nyt og har individuel karakter, hvilket vil sige, at det klart skal adskille sig fra eksisterende formgivning.

Design kan beskyttes nationalt eller internationalt.

Tekniske funktioner og produktnavne og logoer kan ikke designbeskyttes. Opfindelsen skal muligvis også patenteres og varemærkeregistreres.

Hvad kan designbeskyttes?

Designbeskyttelse kan opnås for alle produkter, der opfylder visse krav til nyhed og individualitet, f.eks. tandbørster, urtepotter, briller og biler. En del af et produkt kan også designbeskyttes. Designbeskyttelsen forudsætter, at designet er nyt og har individuel karakter. Det vil sige, at det helhedsindtryk, som en bruger med et vist kendskab til produktet får, når han betragter designet, klart skal adskille sig fra helhedsindtrykket ved anden eksisterende formgivning. Der er mulighed for at ansøge om registrering af flere designs i én ansøgning, hvilket giver den fordel, at der kan ske registrering af utallige variationer af det samme eller lignende designs.

Hvordan opnås en designbeskyttelse?

Der findes to former for designbeskyttelse – det registrerede design og det uregistrerede. Det registrerede design opnås ved at indlevere en ansøgning til myndighederne i de lande, hvor beskyttelsen ønskes. Det uregistrerede design opnås ved, at det nye produkt gøres offentligt tilgængeligt.

Hvornår skal der søges?

Designbeskyttelse kan søges for nye produkter. Der gælder dog inden for EU-landene en nyhedsskånefrist, således at virksomheden kan vente med at ansøge om designregistrering indtil senest 12 måneder efter produktets offentliggørelse. Nyhedsskånefristen gælder dog ikke i alle lande uden for EU. En designansøgning kan videreføres med prioritet op til 6 måneder fra første indlevering.

Hvor længe gælder beskyttelsen?

Beskyttelsen af det registrerede design i Danmark og EU-landene ydes for 5 år ad gangen og som hovedregel i op til 25 år. Det uregistrerede EF-design er gyldigt i 3 år uden mulighed for forlængelse.

Hvordan får man en international designbeskyttelse?

Designs kan beskyttes som registreret EF-design med én samlet ansøgning, der har gyldighed og samme retsvirkninger for samtlige EU-lande. Det uregistrerede EF-design opnås ved, at det nye produkt gøres offentligt tilgængeligt. Uden for EU skal der indleveres nationale ansøgninger i de relevante lande.

Hvordan kan Patrade hjælpe?

Som kompetente rådgivere er vi med hele vejen. Patrade er behjælpelig med at vurdere produktet, udarbejde ansøgningen, herunder udvælge de rette afbildninger, og sikre, at designbeskyttelsen bliver optimal, således at der så vidt muligt lukkes af for konkurrenters registrering af tilsvarende produkter. Vi forestår kontakten til myndighederne og rådgiver om overholdelse af frister bl.a. i forbindelse med fornyelser. PATRADE kan ligeledes yde bistand i forbindelse med kommercialisering af designet, krænkelser af designet og eventuelle retstvister.