Domænenavne

ContentImage23
Et domænenavn er ’adressen’ på virksomhedens hjemmeside og dermed virksomhedens kendetegn på internettet. Domænenavnet er en vigtig del af virksomhedens markedsføring, da domænenavnet både er virksomhedens ansigt udadtil og brugernes adgangskode til hjemmesiden.

Hvad kan beskyttes?

Domænenavnet kan være virksomhedens navn, varemærke, produktnavne mv. Ved at registrere sådanne navne som domænenavne forhindrer man andre i at anvende dem.

Hvordan opnås et domænenavn?

Domænenavne kan alene beskyttes gennem registrering under en landekode (f.eks. .dk) eller en kode, der angiver netstedets funktion (f.eks. .com eller .info). Domænenavne kan være navne, varemærker, produktnavne eller helt generiske betegnelser (f.eks. patentbureau.dk). I Danmark kan en virksomhed eje så mange domænenavne, som den måtte ønske. I andre lande kan registreringen være betinget af, at virksomheden har forretningssted i landet, eller at virksomheden nationalt har registreret det varemærke, der ønskes som domænenavn.

Hvornår skal der søges?

Registreringen af domænenavne sker efter først-til-mølle-princippet, så det er vigtigt hurtigt at sikre sig relevante domænenavne ved bl.a. introduktion af nye produkter på markedet.

Hvor længe varer registreringen?

En domænenavnsregistrering kan opretholdes så længe, virksomheden måtte ønske det. Der skal dog oftest betales et årligt gebyr for at opretholde registreringen. Virksomheden ejer således ikke domænenavnet, og betales gebyret ikke, bortfalder retten til at bruge domænenavnet.

Hvordan opnår man internationale domæner?

Man kan ansøge om registrering af domænenavne i hvert af de lande, hvor man ønsker det. I nogle lande er registreringen dog underlagt visse betingelser.

Hvordan kan Patrade hjælpe?

Som kompetente rådgivere er vi med hele vejen. Patrade er behjælpelig med overvågning, databasesøgninger, ansøgninger og registrering af domænenavne, ligesom vi forestår fornyelser heraf. Vi kan endvidere yde bistand i forbindelse med krænkelsessituationer og deltage i forhandlinger om overdragelse af domænenavne.