Hos Patrade løser vi IPR-konflikter

Hvornår er der tale om en IPR-konflikt? I nogle tilfælde er det åbenlyst, at der er tale om en krænkelse, mens det i andre situationer er endog særdeles vanskeligt at afgøre.

Hos Patrade løser vi IPR-konflikter med en lang række værktøjer af administrativ, juridisk og aftalemæssig karakter. Vi bestræber os som udgangspunkt altid på at finde alternative løsninger til omkostningstunge retslige forløb.