Krænkelse

Det er vigtigt, at der handles hurtigt mod konkurrerende produkter og varemærker, der krænker ens egne rettigheder. Hvor det er muligt, er det vigtigt at tage action mod nye ansøgninger på design og varemærker, så snart man bliver opmærksom på ansøgningen. For varemærkers vedkommende er det muligt at nedlægge indsigelse. Indsigelsesperioden er sædvanligvis 2 måneder fra foreløbig registreringsdato.

For at få kendskab til nye offentliggjorte varemærker og design tilbyder vi overvågning/WATCH som uddybes under dette afsnit.

Findes det nye design eller det nye varemærke at være af en sådan karakter, at der skal handles for at stoppe denne virksomhed, findes der flere muligheder:

  1. Mindelig løsning med modparten efter opfordring/henvendelse fra rettighedsindehaver
  2. Opnås ikke enighed, har man i de fleste lande i princippet tre vigtige muligheder for at stoppe krænkelsen
  • Enten indleveres en indsigelse til den offentlige myndighed som administrerer varemærker
  • Og/eller benyttes det almindelige domstolssystem
  • BA og B sættes i værk

Det vigtige er, at der sættes ind hurtigt. Vi arbejder dagligt med sådanne sager, og har den nødvendige erfaring og kompetence til at rådgive og repræsentere indklagede.