3. mands rettigheder

Kommer man uforvarende til at krænke 3. mands varemærke- eller designrettigheder, risikerer man enten, at tidligere rettighedsindehaver enten nedlægger indsigelse eller benytter sig af det almindelige domstolssystem (som beskrevet ovenfor).

Denne situation er markedsforstyrrende, en økonomisk belastning og tidskrævende. Derfor er det vigtigt, at vi så tidligt som muligt kommer ind i udviklingsprocessen og via forundersøgelser, vurderinger og evt. markedsundersøgelser så vidt muligt, kan mindske risikoen for en sådan situation.

Ender man alligevel af den ene eller anden grund i enten en indsigelsessag eller en civilretssag/fogedretssag, har vi stor erfaring og ekspertise i sådanne sager.