Domæneovervågning

Hos Patrade foretager vi overvågningen af dine domænenavne. Overvågning forbedrer dine chancer for at reagere rettidigt på eventuelle krænkelser, der kan få betydning for din virksomhed.
Du undgår at overse vigtige informationer, og du styrker dit beslutningsgrundlag, Domæneovervågning kan være et vigtigt redskab i IPR arbejdet i din virksomhed.

Full service

Via vores underleverandør får vi meddelelse om alle nye anmeldte domæner, der er identiske eller forvekslelige med det overvågede domæne. Vi vurderer de nye domæner og indsigelsesmuligheder og rapporterer til kunden. Kun de vomæner, der reelt udgør en risiko, bliver rapporteret.

E service

Samtlige modtagende meddelelser om nyanmeldte domæner, der er identiske eller forvekslelige mailes videre til kunden uden forudgående vurdering af reel konfliktrisiko.

Konkurrentovervågning

Alle domæner, der ansøges om fra en navngiven konkurrent, rapporteres til kunden.