Konkurrencedygtig IPR-portefølje

Dyb forståelse for optimal beskyttelse af eksisterende og fremtidige immaterielle rettigheder er afgørende for mange virksomheder.
Selve beskyttelsen af rettigheder er således blot et lille hjørne af en virksomheds arbejde med IPR. Rettighedsbeskyttelse er et stærkt strategisk og forretningsudviklende værktøj.

Men den enkeltstående beskyttelse af en enkelt rettighed, fx et patent, er kun en del af det samlede billede. Markeds- og konkurrentovervågning, produktudvikling samt køb og salg af licenser, er nogle af de øvrige forhold, som vi hos Patrade anser som afgørende for enhver konkurrencedygtg IPR-portefølje