Due Diligence

En due-diligence-undersøgelse er en grundig værdianalyse af f.eks. en virksomheds immaterielle rettigheder, herunder patenter og varemærker. Undersøgelsen foretages forud for overtagelse af f.eks. en patentportefølje og ofte på foranledning af en potentiel køber for at denne kan skabe sig et overblik over sælgers rettigheder.

Vi skaber dette overblik ved at indsamle en mængde data for derved at verificere eller afkræfte sælgers oplysninger. Omfanget af dataindsamlingen varierer og afhænger af den konkrete portefølje.

En due-diligence-undersøgelse vil ofte være en meget klog investering, idet den er med til at begrænse de risici, som er forbundet med køb af f.eks. en patentportefølje.

Vi kan også tilbyde at foretage en due-diligence-undersøgelse på vegne af sælger, således at denne forud for et salg har dannet sig et fuldstændigt overblik over porteføljen, hvilket skaber tryghed i forbindelse med salg.

Download og læs mere information i artiklen herunder.

Due diligence