Kommercialisering

Patrade rådgiver virksomheder og enkeltpersoner om kommercialisering af forskningsresultater og udviklingsarbejde. Altså om den proces, der fører til at en opfindelse kommer i produktion. Opfindelserne og innovationen kan udvikles i eksisterende virksomheder via fx salg af patenter og licenser, optionsaftaler, joint ventures eller anden form for samarbejde. En anden vej er etableringen af en helt ny virksomhed.

Hos Patrade er vi ofte bindeled mellem opfinder og produktionsvirksomhed eller mellem forskellige virksomheder. Via vores netværk og viden om vores kunders interesseområder og fokusfelter, kan vi ofte foreslå profitable alliancer i alle parters interesse. Patrade’s netværk omfatter også uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter.

Vores mål er, at så mange spændende opfindelser og så megen innovation som muligt bliver taget i brug.