Nyhedsundersøgelse

Forud for indlevering af en patentansøgning anbefaler vi, at der foretages en nyhedsundersøgelse for at se om der allerede findes en opfindelse som din. Undersøgelsen skal forhindre, at vi indleverer en patentansøgning, som afvises på grund af manglende nyhed.

Vi søger i forskellige patentdatabaser, danske såvel som internationale samt på Internettet og får herved en idé om, hvilke opfindelser der allerede findes inden for området.

Opfindelserne vurderes nøje, hvorefter vi sender en rapport med vores vurdering samt en kopi af samtlige fremdragne patentskrifter, således at du selv kan gennemgå dem.

Kom rigtigt fra start

Afslører nyhedsundersøgelsen opfindelser, som direkte foregriber din opfindelse, er der ingen grund til at ofre tid og penge på en patentansøgning.

Vi søger dog ikke kun efter opfindelser, som direkte foregriber din opfindelse, vi søger også efter opfindelser, som blot minder om din. Sådanne opfindelser er det vigtigt at tage højde for, når patentansøgningen skal udarbejdes.

Ved allerede at tage højde for opfindelser, som minder om din i forbindelse med udarbejdelsen af patentansøgningen, kan vi måske helt undgå at tilpasse ansøgningen senere i behandlingsforløbet.