Konkurrenceret

Princippet om den fri konkurrence bærer såvel den danske som den EU-retlige konkurrencelovgivning. Konkurrencelovgivningens formål er at fremme en effektiv samfundsmæssig ressourceanvendelse.

Hos Patrade rådgiver vi om konkurrencebegrænsende aftaler, herunder fastsættelse af købs- eller salgspriser og andre forretningsbetingelser, produktionsbegrænsninger, markedsopdelinger og samordnet praksis.

Vi foretager vurderinger og udformer samhandelsbetingelser for dominerende virksomheder og rådgiver konkret om misbrug af dominerende stilling på markedet.