Kontraktret

Erhvervslivets retsforhold reguleres dels af retlig regulering og dels af parternes aftaler – kontrakter. Hos Patrade deltager vi i parternes forhandlinger og udfærdiger kontrakter om:
 

  • licenser
  • eneforhandling
  • agenter
  • overdragelse, pantsætning af og retsforfølgning mod IPR-rettigheder
  • salgs- og leveringsbetingelser
  • hemmeligholdelse
  • fortrolighed
  • sameksistens
  • branchebestemte forhold

Vi udfærdiger også internationale kontrakter.