Markedsføringsret

Erhvervsdrivendes adfærd i forhold til forbrugere og andre erhvervsdrivende på markedet reguleres af markedsføringsloven. Erhvervsdrivende er forpligtede til at handle i overensstemmelse med god markedsføringsskik.

Markedsføringsloven regulerer også spørgsmål om udformning af reklamer, elektronisk markedsføring i forhold til aftagere, regler for udbud og tilbud af varer og tjenesteydelser, prisregulering, anvendelse af rabatter, konkurrencer og lodtrækning som led i markedsføring, regler om garanti og gebyrer, om mærkning og emballage samt om erhvervshemmeligheder.

Markedsføringsloven supplerer varemærkeloven, designloven, patentloven og ophavsretsloven i relation til ulovlige produkt- og varemærkeefterligninger, produktpirateri samt andre krænkelser. Markedsføringsloven kan i visse tilfælde give et udvidet beskyttelsesområde.

Hos Patrade har vi betydelig erfaring med rådgivning i relation til markedsføringslovens regler. Det gælder fx i spørgsmål om lovligheden af planlagte reklamekampagner, prisstrategier, sager om konkurrenters illoyale adfærd, sager om brud på eller beskyttelse af erhvervshemmeligheder samt rådgivning i forbindelse med sager om produktefterligninger og produktpirateri. Vi rådgiver også om markedsføring på internettet.

Endvidere er vi specialiserede i udfærdigelse af salgs- og leveringsbetingelser, agentaftaler, eneforhandleraftaler og licensaftaler.

Patrade’s juridiske konsulent, Eva Aaen Skovbo, er specialistforfatter af markedsføringsloven i Karnovs Lovsamling og forfatter til bogen ’Erstatning for ophavsretlige krænkelser’.