Når Patrade overvåger et varemærke, bliver indehaveren orienteret om ansøgning og registrering af nye varemærker, der ligner, så indehaveren kan nå at reagre proaktivt. På den måde undgår indehaveren af varemærket at føre en bekostelig retssag for at hævde sine rettigheder.

Patrade tilbyder at overvåge varemærker i Danmark, i Skandinavien, i Europa eller i hele verden.

Full Service

Via vores underleverandør får vi meddelelse om alle nye anmeldte varemærker, der er identiske eller forvekslelige med det overvågede varemærke. Vi vurderer de nye varemærker og indsigelsesmuligheder og rapporterer til kunden. Kun de varemærker, der reelt udgør en risiko, bliver rapporteret

E-Service

Samtlige modtagende meddelelser om nyanmeldte varemærker, der er identiske eller forvekslelige mailes videre til kunden uden forudgående vurdering af reel konfliktrisiko.

Konkurrentovervågning
Alle varemærker, der ansøges om fra en navngiven konkurrent, rapporteres til kunden.