Koncentration af juridiske kompetencer

Advokatvirksomheden Patrade Legal har fusioneret sine aktiviteter med advokat Lars Karnøe, der siden 2008 har drevet Chas. Hude Legal i et samarbejde med Chas. Hude A/S. De fusionerede aktiviteter vil blive videreført under navnet Patrade Legal.

Lars Karnøe bliver partner og adm. direktør i Patrade Legal. Advokat Mikkel Kleis, der i en årrække har været ansat i Chas. Hude Legal, indtræder samtidig i partnerkredsen i Patrade Legal.

Med fusionen imødekommer Patrade Legal et stigende behov for juridisk rådgivning inden for immaterialret. Der forudses desuden en yderligere stigning i forbindelse med det kommende EU-patent, idet EU-patentet forventes at afføde et markant antal krænkelsessager i hele Europa. Patrade Legal vil være godt rustet til håndtering af den type patentsager gennem sit tætte samarbejde med Patent- og Varemærkevirksomheden Patrade A/S.

”Fusionen er en strategisk beslutning, som jeg mener, vi har taget på rette tid og sted. Vi har skabt en unik koncentration af kompetencer inden for rådgivning om immaterielle rettigheder. Vi er således klar til at imødekomme markedets stigende behov for advokatvirksomheder, der ikke blot ved noget om immaterialret, men er specialiserede inden for området”, siger Lars Karnøe.

Patrade Legal tegnes fra 15. januar 2014 af tre partnere, Eva Aaen Skovbo, ph.D, advokat (L); Lars Karnøe, advokat (H) og Mikkel Kleis, advokat (L). De er alle erfarne og specialiserede advokater inden for immaterialret.

Koncentration-af-juridiske-kompetencer.pdf