Krænkelseskrig udelukker konkurrenter

Når Apple og Samsung kører patent- og designsager mod hinanden begrænser de hinandens adgang til konkrete markeder med nogle konkrete produkter. Men den massive medieomtale giver gratis markedsføring i forhold til hele deres brand og i forhold til alle de produkter, der allerede er på markedet. Taberne er hverken Apple eller Samsung men alle de andre virksomheder, der sælger tilsvarende produkter.

”Jeg gætter på, at der i direktionslokalerne rundt om i verden, sidder nogle ITtopchefer og ærgrer sig godt og grundigt over, at de ikke er med i striden,” fastslår Patrades afdelingsleder Eva Aaen Skovbo, der har undervist i både designret og markedsføringsret ved Aarhus Universitet og ført adskillige designsager som både advokat og designjurist. Desuden er hun specialistforfatter til markedsføringsloven i Karnovs Lovsamling.

Danske virksomheder kan lære meget af de verserende krænkelsessager mellem Apple og Samsung. Krig om rettigheder er traditionelt noget man holder uden for mediernes søgelys her i landet, mens der i udlandet er langt større tendens til, at man profilerer sig på krænkelsessager. Apple-Samsung-sagerne er det hidtil bedste eksempel.

”De to virksomheder får aktuelt så meget omtale og dermed gratis markedsføring i store dele af verden, at de nærmest holder tredjeparter og dermed konkurrenter ude af markedet med deres krænkelsessager. Efterhånden som mængden af omtale stiger, bliver det mindre vigtigt, hvem der vinder de verserende patentog designsager. Markedsføringen bliver den essentielle del,” siger Eva Aaen Skovbo.

Hun peger på en stigende tendens til, at krænkelsessager giver virksomhederne massiv markedsføring, hvilket i nogle tilfælde gør selve sagens udfald mindre interessant for både den krænkede part og den, der har krænket. Begge virksomheder opnår markant omtale i årevis, mens sagerne står på.

”Men det er kun fra udlandet, vi ser den tendens. Danske virksomheder er alt for pæne på det område. Derfor vil jeg opfordre dem til at i højere grad at overveje muligheden for at bruge deres krænkelsessager mere offensivt, selv om der ikke er tradition for det her i landet. Det er en ny måde at bruge sine immaterielle rettigheder på, men den er til gengæld ganske effektiv,” siger Eva Aaen Skovbo.

Yderligere oplysninger: Afdelingsleder og jurist Eva Aaen Skovbo, mobil 28 59 19 50

kraenkelseskrig-udelukker-konkurrenter.pdf