Leif Nielsen

Leif Nielsen

Partner, grundlægger
European Patent Attorney
European Trade Mark & Design Attorney
Møderet for EU-patentdomstolen (DESU)
Akademiingeniør (maskin)
HD (organisation og ledelse)

Leif L. Nielsen er uddannet akademiingeniør fra maskinretningen på Danmarks Tekniske Universitet med speciale indenfor produktionsstyring. Han har endvidere en HD-uddannelse i Organisation. Leif er European Patent Attorney samt European Trade Mark & Design Attorney.

Teknisk- og praktisk erfaring
Leif har stor erfaring indenfor områder som mekanik, maskinteknologi, papirteknologi, plastteknologi og Cleantech. Han er desuden past president for LES Scandinavia.

Patent erfaring
Leif har arbejdet med patenter siden 1980 heraf de seneste 20 år i Patrade A/S, som han grundlagde i 1995. Leif har siden 1990 arbejdet som European Patent Attorney.
Leif har gennem sit mangeårige virke i patentbranchen opnået omfattende erfaring indenfor udarbejdelse af patentansøgninger, kommercialisering af IPR især via licensering og retshåndhævelse i ind- og udland, krænkelsesvurderinger, IPR-strategi, retssager, indsigelses- og appelsager overfor EPO, freedom to operate-analyser, bistand i forbindelse med retssager samt patenterbarhedsbedømmelser.

Medlemskaber
Leif er medlem af LES Scandinavia og en række andre organisationer, herunder den danske patentagentforening, FICPI samt INTA.

Tekniske kompetencer

  • Plastteknologi
  • Maskinteknologi
  • Cleantech
  • Styringsteknik
  • Papirteknologi

Andre kompetencer

  • Udarbejdelse af patentansøgninger
  • Strategisk IPR-rådgivning
  • Licensering
  • Retshåndhævelse i ind - og udland