Det lysner (måske) i Kina

Varemærke-hajer har haft kronede - og ikke mindst indbringende - dage i Kina igennem det seneste årti. Det er gået ud over en lang række virksomheder, der har haft problemer med at få registeret deres eget varemærke i Kina – herunder mange danske. Men nu erfarer Patrade, at der (måske) er forandringer på vej. Først tabte vi, og så tabte vi én gang mere. Men så vendte sagen pludselig til vores side, da de kinesiske myndigheder vurderede, at den kinesiske varemærkehaj var i ond tro.

I begyndelsen af 2012 ansøgte vi på vegne af en dansk kunde om registrering af kundens varemærke i Kina. Men ret hurtigt opdagede vil til vores store skræk, at varemærket allerede var ansøgt – og kun få dage forinden!

Bag den ansøgning stod et kinesisk firma, der solgte aircondition, og manden bag firmaet var gift med en kvinde, der på et tidspunkt har haft et kort samarbejde med vores kunde – der i øvrigt er en tekstilvirksomhed.

Patrade nedlagde indsigelse. Og tabte. Vi ankede derefter sagen. Og tabte. Beskeden var, at vores modpart var kommet først.

Det lykkedes derefter vores modpart, virksomheden, der solgte aircondition, at få en endelig registrering af varemærket. Vi var spændt på næste skridt, og det kom i form af en trussel om, at vi ville blive mødt med en krænkelsessag. På det tidspunkt overvejede vores klient at flytte sin produktion af tekstilvarer fra Kina til Indien. Krisemøderne var mange og mundede ud i, at vi bl.a. forhandlede om at købe varemærket af varememærke-hajen, der i første omgang krævede USD 150.000. Undervejs fik vi den forhandlet ned til det halve, men samtidig begærede vi modpartens varemærke ophævet til trods for, at vi havde to tabte sager i bagagen. Vores skridt skyldtes primært, at vi frygtede for et eksportforbud og ville holde presset på modpartens mærke.

Pludselig vendte sagen, da de kinesiske myndigheder fandt, at modparten havde været i ond tro, da han indgav ansøgningen om varemærket.

Vi har nu vundet sagen, og modpartens mærke er blevet ophævet.