Anders Søborg

Anders Søborg Olsen
Advokat (L)

Mobil: 30430530
Direkte: 87308988
E-mail: aso@patrade.dk

Kompetencer:

  • Varemærke- og designbeskyttelse
  • Ophavsret
  • Forhandling og indgåelse kontrakter
  • Retssager
  • Retshåndhævelse
  • Krænkelsessager

 

Anders har stor erfaring med løsning af tvister både inden- og udenretligt. Anders har således inden for et bredt felt af retsområder rådgivet sine klienter om forhandlingsstrategi med henblik på en optimal løsning af konflikter. Anders rådgiver sine klienter om håndhævelse af deres immaterielle rettigheder - herunder ved førelse af retssager.

Anders assisterer tillige sine klienter med forhandling, udarbejdelse og indgåelse af kontrakter - særligt i forbindelse med samarbejdsaftaler, hvor immaterielle rettigheder udgør en væsentlig bestanddel.

Anders er cand.jur fra Aarhus Universitet og har tidligere været ansat som advokatfuldmægtig ved et større advokatfirma. Desuden har Anders fungeret som underviser på Aarhus Universitet i aftale- og erstatningsret.