Charlotte Rask Boddum - Partner

Charlotte Rask Boddum
Partner
Varemærkejurist
European Trade Mark & Design Attorney
LL.M. in European Intellectual Property Law

Mobil: 28958550
Direkte: 98795006
E-mail: crb@patrade.dk

Kompetencer
  • IP-strategi
  • Varemærke- og designbeskyttelse
  • Domænenavne
  • Markedsret
  • Piratkopiering
  • National og international håndhævelse af rettigheder
Charlotte har stor erfaring med varemærke- og designbeskyttelse samt domænenavnsbeskyttelse, nationalt og internationalt - herunder strategi, undersøgelser, analyser, krænkelsesvurderinger, piratkopiering, forfalskning, forhandlinger, retshåndhævelse og aftaler. Charlotte holder ligeledes foredrag og faglige indlæg om IPR.
 
Medlemskaber

Charlotte er medlem af INTA, AIPPI og De Danske Patentagenters Forening.

Charlotte er komitémedlem af INTA og sidder i styregruppen for IPR Nord.