Klaus Kristensen - Varemærkejurist

Klaus Kristensen
Varemærkejurist

Mobil: 20310987
Direkte: 98795003
E-mail: kkr@patrade.dk

Kompetencer
  • Varemærke- og designbeskyttelse
  • Markedsret
  • Ophavsret
  • IT-kontrakter
  • Domænenavne

Klaus har gennem sit arbejde med immaterielret specialiseret sig i online-håndhævelse af varemærker, design og ophavsret, herunder udsøgning af immaterielle krænkelser, krænkelsesvurderinger og håndhævelsesstrategier.