Mette Flink Sørensen
Advokat (L)

Mobil: 23676660
Direkte: 87308942
E-mail: mfs@patrade.dk

Kompetencer

  • Varemærke- og designbeskyttelse
  • Markedsret
  • Ophavsret
  • Krænkelsessager
  • Retssager
  • Kontraktindgåelse
  • Undervisning

Mette rådgiver primært om beskyttelse og håndhævelse af immaterielle rettigheder - herunder førelse af retssager. Mette har fokus på varemærke- og designbeskyttelse.

Mette assisterer tillige med forhandling og udarbejdelse af kontrakter.

Mette er cand.jur fra Aarhus Universitet og har tidligere været ansat som advokat ved et større advokatfirma. Mette har international erfaring i kraft af udstationering ved advokatkontor i New Zealand, ligesom Mette har taget en del af sin uddannelse i udlandet, herunder været deltager ved den internationalt anerkendte procedurekonkurrence ”Vis Moot”.

Mette fungerer herudover også som underviser på Aarhus Universitet i Videregående Formueret.